2011 – цвят на старо злато; в носа се долaвя мляко, зряла ябълка, бели цветчета; средно тяло и дълъг финал.

Етикети: ТохунGreusШардоне★★★20112013