2010 – красив цвят; нос на зрял плод и здравец; елегантно тяло и среден финал.

Етикети: Катаржина EстейтHallaМерло★★★20102013