2012 Алиготе, Димят, Ризлинг и Варненски мискет – златист цвят с начало на развитие, което остава и във вкуса.

Етикети: ВиналАлиготеВарненски мискетДимятРизлинг★★20122015