н.р. Санджовезе – интензивен малинов цвят; в носа се долавя развитие, а финалът е кратък.

Етикети: Винпром АлвинаАлвина, винпромThracian LegendsСанджовезе★★2015