гр. Търговище 7700, бул. „29-ти януари” 8
тел.: +359 601 696 02; +359 601 696 18
Координати: 43°15'28''N 26°34'36''E
e-mail: ;
www.lvk-vinprom.com
Facebook.com/ЛВК-Винпром-Търговище

„ЛВК-Винпром Търговище” е основан през 1947 година чрез сливане на няколко малки изби в района. Винарната е разположена в Североизточния лозарски регион на България, състоящ се основно от хълмисти и полухълмисти терени. Средната надморска височина е 200 м. Избата разполага с 7000 декара.

Дегустирани вина 2013

Траминер, Cuvèe Prestige Каберне Фран, Cuvèe Prestige Mерло, Кот Малбек и Карменер, Cuvèe Prestige Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан 2011, Targovishte Шенин и Совиньон блан 2009, Targovishte Траминер, Targovishte Шардоне, Targovishte Шардоне и Вионие, Targovishte Розе, Targovishte

Дегустирани вина 2014

Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан, Targovishte Траминер, Targovishte Каберне совиньон резерва, Targovishte

Дегустирани вина 2015

Пино ноар, Targovishte Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан, Targovishte

Дегустирани вина 2016

Мускат, Zodiac Пино ноар, Targovishte Розе, Targovishte Мускат, Targovishte

Дегустирани вина 2017

Траминер, Targovishte

Дегустирани вина 2018

Совиньон блан, Targovishte