обл. Бургас, гр. Поморие, местност Кошарите
тел.: + 359 888 202 566
е-mail:
Координати: 42°33'22''N 27°38'31''E
Технолог: Даниела Стаматова
Агроном: Бисер Бяндов
www.tohun.bg
Facebook.com/TohunWine
Дегустация и посещение на избата се предлагат след предварителна резервация.

В „Тохун” винифицират грозде от 700 дка собствени лозя в землището на община Поморие, в непосредствена близост до избата.

Дегустирани вина 2013

Совиньон блан, Greus Шардоне, Greus Розе, Greus Каберне совиньон и Мерло, Greus Совиньон блан 2011, Soroko Совиньон блан 2010, Soroko Шардоне, Soroko Розе, Soroko Каберне совиньон, Soroko

Дегустирани вина 2014

Совиньон блан, Greus Шардоне 2012, Greus Шардоне 2011, Greus Розе, Greus Совиньон блан, Soroko Шардоне, Soroko Розе, Soroko

Дегустирани вина 2015

Cabernet Blush Шардоне, Soroko Розе, Soroko Каберне совиньон, Soroko Мерло, Soroko Розе, Greus Шардоне, Greus Совиньон блан, Greus Мерло, Greus Розе, Tohun Каберне совиньон и Мерло, Tohun

Дегустирани вина 2016

Розе, Soroko Каберне совиньон, Soroko Мерло, Soroko Шардоне, Soroko Совиньон блан, Soroko Мерло, 2012, Greus Мерло, 2013, Greus Розе, Greus Шардоне, Greus Совиньон блан, Greus Розе, Tohun Совиньон блан, Tohun Каберне совиньон и Мерло, 2011, Tohun Каберне совиньон и Мерло, 2013, Tohun

Дегустирани вина 2017

Совиньон блан, Soroko Розе, Soroko Каберне совиньон, Soroko Мерло, Soroko Шардоне, Greus Совиньон блан, Greus Розе, Greus Мерло, Greus Розе, Tohun Шардоне, Tohun Каберне совиньон и Мерло, Tohun

Дегустирани вина 2018

Совиньон блан, Soroko Шардоне, Soroko Розе, Soroko Каберне совиньон, Soroko Мерло, Soroko Шардоне и Шенин блан, Greus Совиньон блан и Семийон, Greus Розе, Greus Розе, Tohun Шардоне, Tohun Совиньон блан, Tohun Каберне совиньон и Мерло, 2011, Tohun Каберне совиньон и Мерло, 2013, Tohun

Етикети: ДегустацияВинен тур