Сулфитите във виното

 

Сулфитите – главна роля във винопроизводството!

Серният двуокис - съединение, получено от сяра и кислород, се получава в малки количества по време на ферментацията. Винарите също го добавят. Както се казва, серният двуокис е за виното това, което за хората се явява комбинацията от аспирин и витамини. Серният двуокис като естествен вторичен продукт на ферментацията се съдържа дори във вина, към които не са добавяни сулфити, включително и в биовината. Той има многостранно и незаменимо действие за нуждите на винопроизводството. Без да преувеличаваме, може да се каже, че управлението на всички процеси и насочването им в желаната посока е немислимо без намесата му. Ролята на серния двуокис във винопроизводството се основава на следните свойства:

  • антисептик;
  • силен антиоксидант;
  • добър екстрагент;
  • средство, с което може да се управлява ферментацията.

Всички тези предимства го правят неизменен компонент от технологията, но не бива да се забравя, че при некоректно употребени и завишени дози той има негативно влияние върху здравето на човека. Във винарската промишленост се използват следните източници на сулфити – газообразен, течен, серниста киселина, соли на сернистата и пиросернистата киселина.

Трябва ли да има сулфити във виното и защо?

Сулфитирането спомага за изолирането на лимоновидните дрожди (Kloeckera apiculata), които спират да разграждат захарта при алкохолно съдържание 5 % об., поради което са вредни. Сулфитите се използват в правенето на вино още от древни времена. По времето на Римската империя винарите са палели серни свещи в амфорите с вина, за да ги предпазят от опасността да се превърнат в оцет. Когато бъчвите се налагат като съд за съхраняване на вино, те също биват обработвани със сулфити, за да се спре развитието на вредни бактерии и дрожди. През XIX – XX век добавянето на серни съединения става повсеместно и се практикува във всички водещи държави, произвеждащи вино. Изследванията на Луи Пастьор налагат убеждението, че без използване на серен двуокис не могат да се произвеждат качествени вина, които да издържат продължително транспортиране или дългогодишно съхранение.

Какво е количеството сулфити във виното?

Реалните нива на сулфити във виното варират от около 100 до 150 милионни части (колкото са в сушените кайсии), а максималното съдържание съгласно законите на САЩ е 350. Белите десертни вина имат най-високо съдържание, следвани от полусухите бели вина и розетата - тези вина имат най-голяма нужда от защита. Сухите червени съдържат най-малко сулфити.

Вредно ли е виното, което съдържа сулфити?

Не! Виното не е вредно!
Ако се прилагат по правилния начин, сулфитите нямат ефект върху вкуса на виното, нито върху човешкото здраве. За успокоение на всички, притеснени от съдържанието на сулфити – те все повече намаляват, а хората, които са по-чувствителни, са под 5%. Последните изследвания при различни категории вина показват, че съдържанието на сулфити в тях е редуцирано. Това става възможно чрез използване на нови технологии, прилагане на различни практики и по- модерно оборудване. Внимателно сортиране на гроздовия материал, използване на плод, достигнал максимална зрялост, контролиране на кислорода при всички етапи от производствения процес, повишаване на хигиенните стандарти в помещенията за съхранение, правилно бутилиране - всичко това дава възможност да се правят вина без недостатъци и с минимално съдържание на сулфити.

Виното е живот! Дегустирайте и откривайте нови светове!

Иван Македонски

обратно