10 български винени сорта грозде

Букет е червен винен сорт грозде, създаден през 1951 г. в опитното лозе в гр. Септември чрез кръстосване на сортовете Мавруд и Пино ноар. Разпространен е в Русия, по долното течение на река Дон. Среднозреещ сорт - гроздето узрява в средата на септември. Лозите имат силен растеж. Сравнително устойчив на напукване и сиво гниене и на ниски температури, не е устойчив на филоксера и гъбични заболявания, чувствителен на засушаване. Има много добра плодовитост - средният добив от декар е 1150 - 2000 кг. Гроздето има подходящо съдържание на захари и киселини, екстрактни и багрилни вещества за получаване на интензивно оцветени, екстрактни, достатъчно алкохолни и с хармоничен, приятен вкус трапезни и десертни вина.

Гъмза (Кадарка) е местен винен сорт грозде, разпространен предимно в Северозападна България. Сортът е с много висок добив и къснозреещ - гроздето узрява в края на септември, началото на октомври. При дъждовна есен гроздето е много податливо на напукване и сиво гниене. Младите вина от сорта са с яркочервен рубинен цвят и плодови аромати.

Димят е стар местен български винен сорт грозде, който се отглежда и в Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Турция и Русия. В България е широко разпространен по Черноморското крайбрежие, в Шуменско и Старозагорско и в района на Евксиноград. Димят е къснозреещ винен и десертен сорт. Гроздето му узрява през втората половина на септември. Има силен растеж, висока плодовитост и висок добив - около 2000 кг от декар. Добре се развива на склонове със скелети и варовити почви. Страда от засушаване, устойчив е на гниене, но е чувствителен към ниските зимни температури. От гроздето се получават обикновени бели трапезни вина и висококачествен материал за конячен дестилат. Ако не е в купаж с друг сорт, а се използва самостоятелно, сортовите вина са ароматни, обикновено сухи и хармонични.

Мавруд е традиционен български винен сорт червено грозде, един от най-старите и считан за един от най-ценните и висококачествени местни сортове. Разпространен е основно в района на Асеновград, но с него са засети по-малки площи край Перущица, както и единични масиви около Пазарджик, Стара Загора и Чирпан. По южното българско Черноморие - района на Бургас и Поморие, сортът е известен като Качивела. Не понася ниските температури и измръзва, ако през зимата паднат под -16° C. Не се напада от сиво гниене, но е податлив на гъбични инфекции и изисква пълен комплекс защитни мероприятия срещу тях . Вината, произведени от сорта Мавруд, са с наситен рубинен цвят, достатъчна запасеност на танини и киселини и специфичен, много приятен аромат, в който се долавят къпина и зряла черница. Идеалните вина, получени от него, се развиват отлично в контакт с дъбова дървесина, като развиват мощен, комплексен аромат и плътен, хармоничен вкус.

Мискет червен е стар местен български винен сорт грозде, разпространен е в цялата страна. Насаждения от него има в Сунгурларската и Просенишката долина, Карловския и Варненския район, където е и райониран, и на по-малки площи - в Старозагорско, Сливенско, Ямболско и Врачанско. Късно зреещ винен сорт с много добра плодовитост. Гроздето му узрява през втората половина на септември. Развива се добре и дава добри резултати на скелетни почви по хълмовете. Подходящи за сорта са хълмистите и проветриви терени. Чувствителен е на гниене. По устойчивост на измръзване този сорт заема първо място сред местните сортове и превъзхожда редица чужди винени сортове. Мискет червен е сорт за получаване на висококачествени бели мискетови вина, но гроздето се използва и за консумация в прясно състояние.

Памид е най-разпространеният в миналото сорт грозде в България, подходящ за консумация, както в прясно състояние, така и за производството на вино. Среща се по целия Балкански полуостров под различни имена. След въвеждане на новите, перспективни за нашата страна сортове Каберне совиньон и Мерло в края на 60- те години, площите заети от този сорт рязко намаляват. От гроздето се получават обикновени, светлочервени трапезни вина, които са годни за консумация веднага след ферментацията. Памид е подходящ сорт и за купажни вина.

Ранна мелнишка лоза или Мелник 55 е винен сорт грозде. Разпространен е единствено в района на Сандански и Катунци. Подходящи за сорта са хумусно-карбонатните почви или песъчливо-глинестите, по-топли почви. Сравнително устойчив сорт на ниски зимни температури. Лозите са чувствителни към мана и оидиум. Гроздето е устойчиво на сиво гниене. Сортът е среднозреещ. Гроздето узрява около 20-25 септември. Лозите са силно растящи, с много добра плодовитост и добив. Добивът е около 1500 кг/дка. От сорта се приготвят вина с наситен рубинен цвят, богат аромат и потенциал за отлежаване.

Рубин е червен винен сорт грозде, селектиран в края на 40-те години на XX век в Института по лозарство и винарство, гр. Плевен, чрез кръстосване на сортовете Небиоло и Сира. Препоръчва се за Южния и Източния лозарски райони. Среднозреещ сорт - узрява през първата половина на септември. Развива се добре на хълмисти терени с достатъчно дълбоки, средно богати почви. Има силен растеж, добра плодовитост и среден добив от 1000 - 1200 кг. Гроздето е издръжливо на напукване и сиво гниене. След узряване стафидира и увеличава захарното си съдържание. Използва се за получаване на висококачествени трапезни, полусладки и сладки вида. Те се отличават с наситен тъмночервен цвят, екстрактивност и добър хармоничен вкус с нюанси на боровинка, къпина и виолетки. Вината имат потенциал за стареене.

Руен е червен винен сорт грозде, създаден в гр. Пловдив чрез кръстосване на Широка мелнишка лоза и Каберне совиньон. Гроздето узрява в края на месец септември. Зърната му са плътни, тъмносини на цвят, ципата е богата на багрилни вещества, а сокът е безцветен. Вината от сорта са тъмночервени и свежи.

Широка мелнишка лоза е местен сорт грозде за приготвяне на червени вина, отглеждан в Югозападна България, в района на гр. Мелник и гр. Сандански. В останалите части на страната не се среща, защото узрява много късно. Младите вина от сорта са с наситен черешов цвят и аромат, много добре се развиват при контакт с дъб.

обратно