2010 – рубинен цвят, фин винен нос, сочно и свежо тяло, приятно вино.

Етикети: ТелишTelishКаберне совиньонМерло★★★20102014