2013 – рубинен цвят с виолетов пръстен; в носа се долавя зрял плод – череша, къпина; гладко тяло и приятен пиперлив финал.

Етикети: Кончерто УайнъриConchertoМерло★★★20132015