2011 – в носа се долавят презряла къпина и лайка; лека парливост и стипчивост във вкуса; кратък финал.

Етикети: ТелишTelishАликант буше★★☆20112015