Реколтата, обявена на бутилката, е годината, в която е обрано гроздето за виното в нея. Тази информация е важна, а може би и най-важната, защото реколтите се различават по качество и най-общо ги оценяваме като слаба, средна, добра, много добра и отлична/ изключителна. Разбира се, трябва да знаем, че има изключения, т.е. могат да се намерят висококачествени вина от реколта, определена като слаба. За България качеството* на последните дванадесет реколти оценяваме по следния начин:

2013 г.

много добра до отлична за отделните райони (количество и качество); отлични бели и розета вина; много добри червени вина.

2012 г.

много добра до отлична за отделните райони (слаба по количество); много добри до отлични бели и червени вина; средна като ароматен потенциал за вината-розе.

2011 г.

много добра до отлична за отделните райони; много добри бели и розета вина и отлични червени.

2010 г.

средна до добра за белите вина; слаба до средна за червените.

2009 г.

много добра.


2008 г.

много добра за белите вина; отлична за червените.

2007 г.

много добра.


2006 г.

добра до много добра.


2005 г.

добра за белите вина; средна за червените вина. 


2004 г.

добра до много добра.2003 г.

много добра до отлична (червени).


2002 г.

добра за белите вина; слаба за червените.

Владимир Влъчков, енолог


*без претенция, че тази оценка е валидна за абсолютно всички микрорайони и лозови масиви в България