Какво включва КА&ТА “Каталог на българското вино”?

Независимо дали Вашият интерес е само към дегустацията на вина или бихте искали да знаете какво се случва в избата или на лозето, ще се радваме да сме Ви полезни.

Вината, които оценихме с 5 звезди

Принципи при оценка

Равнопоставеност - към всички изби подхождаме с еднакво усърдие и отговорност.
Безпристрастност – оценката на вината е определена от опита, знанията и вкуса на екипа от дегустатори, без да се влияем от името, големината и историята на избата.
Всеобхватност – стaраем се да обхванем всички изби и техните вина на пазара.