Петото, юбилейно, издание на „КА&ТА българското вино” е вече факт.

Ние харесваме числото пет. С пет звезди оценяваме български вина, които смятаме за изключителни. Сега очакваме Вашата петица за нашия (и на всички, които ни подкрепят и подпомагат) труд!

И в изданието за 2017 година оставаме верни на принципите си:

  • равнопоставеност - към всички изби подхождаме с еднакво усърдие и отговорност;
  • безпристрастност – оценката на вината е определена от опита, знанията и вкуса на екипа от дегустатори, без да се влияем от името, големината и историята на избата;
  • всеобхватност – стaраем се да обхванем всички изби и техните вина на пазара.

С променитe, които направихме – класифициране на вината по ценови категории и публикуване на карта на избите в България, се стараем да сме полезни, както при избора на вино, така и на начина да стигнете до него!

Наздраве!

Цвета Тановска и Катя Йончева